Comunicat de la Junta Local fallera de Cullera

El passat 9 d’abril Junta Local Fallera, el regidor de Falles i els presidents i les presidentes de les 15 comissions falleres es reuniren mitjançant videoconferència per tractar la celebració de la setmana fallera 2020.

Des que es va conéixer la suspensió temporal de les Falles 2020, el passat 10 de març, molts han estat els rumors sobre quan va a celebrar-se la setmana fallera a la nostra ciutat. És per aquest motiu que José Luís Renart, president de Junta Local Fallera de Cullera, convocà una telereunió el passat 9 d’abril amb Javier Cerveró, regidor de Falles i els quinze presidents/es de les comissions falleres.

José Luis Renart, en resposta a la sol·licitud feta per part d’alguns presidents sobre si a la nostra ciutat hi havia alguna novetat respecte a la data de celebració de les falles 2020, va comentar que traslladà la inquietud a l’Ajuntament i va tindre una reunió amb ells on es van contrarestar possibles dates per a celebrar-la i va fer aplegar la voluntat del món faller en que la festivitat  es porte a terme.

Seguidament, es va cedir el torn de paraula a tots els presidents i presidentes es per a conèixer la seua opinió, així com fer consultes, comunicar el desassossec de les respectives comissions al respecte, etc.

El col·lectiu faller, una vegada analitzat l’estat d’alarma, va decidir per unanimitat que en les actuals circumstàncies és imprudent fixar una data per a la celebració de la setmana fallera 2020 fins que la Conselleria de Sanitat no done permís per a reprendre tota activitat amb normalitat i sempre seguint els seus consells de convivència ciutadana.

Finalment, s’acordà que més endavant, quan s’alce l’estat d’alarma, es tornarà a convocar una reunió per a analitzar la nova situació i determinar una data de celebració si així es decideix.

Print Friendly, PDF & Email