ES PRORROGUEN ELS CERTIFICATS DE DISCAPACITAT

Igualtat prorroga un any la vigència de les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat per COVID-19

La pròrroga s’adopta causa de la impossibilitat que tenen les persones per renovar el reconeixement i perquè no perdin els beneficis que els atorguen

Aquesta mesura beneficia 4.834 persones amb diversitat funcional de la Comunitat Valenciana

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha decidit prorrogar un any la vigència de les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat que es trobessin sotmesos a revisió durant l’any 2020, davant la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de COVID -19.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha explicat que s’ha decidit prendre aquesta mesura “per les dificultats que tenen les persones amb diversitat funcional a l’hora de sol·licitar la revisió de l’grau i la renovació de la targeta de reconeixement de discapacitat a causa de la limitació de circulació i a el confinament decretat per l’estat de alama “.

Així, amb la finalitat que aquestes persones no perdin l’accés als beneficis als que els dóna dret al reconeixement, s’estableix prorrogar de forma automàtica fins al dia 14 de març de 2021, la vigència de l’grau de discapacitat reconegut i les targetes de discapacitat les resolucions i certificats de reconeixement es trobessin sotmesos a una temporalitat que s’hagués sobrepassat oa una vigència temporal amb data de finalització anterior a al 31 de desembre de 2020.

La vicepresidenta ha assenyalat que aquesta mesura adoptada pel seu departament beneficia 4.834 persones amb diversitat funcional de tota la Comunitat Valenciana, de les que 2.414 són de la província de València, 1.771 d’Alacant i 649 de la província de Castelló.

Oltra ha assenyalat que, a l’obligació de romandre en els seus domicilis per la limitació de la llibertat de circulació, s’afegeixen les mesures preventives que s’han adoptat per a la xarxa d’oficines PROP de la Generalitat i les seus de les direccions territorials de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, “el que pot generar situacions de vulneració de drets de les persones amb diversitat funcional que els poders públics tenim l’obligació de garantir”.

Per aquest motiu, la decisió de prorrogar la validesa de el reconeixement de discapacitat pretén pal·liar, d’alguna manera, “l’impacte econòmic i social derivat d’una emergència sanitària i econòmica sense precedents que pot repercutir directament sobre la situació socioeconòmica de les persones amb diversitat funcional i de les seves famílies “.

Cal destacar que el reconeixement, declaració i qualificació de l’grau de discapacitat garanteix nombrosos beneficis, drets econòmics, laborals i socials, així com prestacions i serveis, que són indispensables per a les persones amb diversitat funcional, per això des de Vicepresidència “s’ha considerat que no atendre aquesta situació suposaria la pèrdua d’aquests beneficis en un moment en què més els poden necessitar “, ha indicat Oltra.

La resolució també recorda que les persones amb diversitat funcional el certificat hagi caducat o caduqui durant aquesta pròrroga automàtica i que no hagin sol·licitat amb anterioritat la revisió de l’grau reconegut, ho hauran de fer un cop finalitzat l’estat d’alarma provocat per la crisi de l’Covid-19 , acompanyant la sol·licitud amb la documentació oportuna a Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat corresponent.

Així mateix, les persones amb diversitat funcional el grau de discapacitat s’ha incrementat per agreujament podran sol·licitar la revisió de grau independentment que la pròrroga de l’certificat hagués o no expirat complint l’estat d’alarma decretat.

Print Friendly, PDF & Email