SUECA CANVIA ELS TERMINIS DE PAGAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS

La Regidoria d’Hisenda introdueix canvis a l’hora del pagament de tributs municipals a causa de l’estat de confinament

  

La Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Sueca vol informar de les mesures adoptades respecte al cobrament de tributs municipals, davant la situació d’emergència sanitària i confinament en què ens trobem.

Respecte al primer període de recaptació de l’impost de vehicles de tracció mecànica, taxa de guals, taxa d’ocupació amb llocs i casetes de vendes, i el primer semestre de llotja i mercats, el termini de pagament dels quals en període voluntari finalitzava el 5 de maig, ara es prorroga fins al 2 de juliol,   Així mateix, la previsió del càrrec en compte dels rebuts domiciliats del dia 3 d’abril, es modifica al 3 de juny, sense que el contribuent haja de realitzar cap tràmit.

Pel que fa a l’Impost sobre Béns immobles de naturalesa Urbana, corresponent al segon període de recaptació, des de la Regidoria informen que, a partir del 15 d’abril, depenent de com evolucione el període de confinament, es prendran algunes mesures més concretes en relació a este.

Quant als documents de pagament ja emesos als contribuents, i en particular les liquidacions relacionades amb la regularització cadastral (corresponent a l’IBI de l’any 2017), s’amplia el període de pagament d’acord amb el Reial decret 8/2020, el qual indica que “els terminis de pagament del deute tributari, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornaments i fraccionament concedits, que no hagen conclòs a l’entrada en vigor d’este Decret llei, s’ampliaran fins al 30 d’abril de 2020. Els terminis que es comuniquen a partir de l’entrada en vigor d’esta mesura, s’estenen fins al 20 de maig de 2020, llevat que l’atorgat per la norma general siga major”. Des de la Regidoria d’Hisenda puntualitzen que, en el cas que haja transcorregut el període de pagament de la liquidació notificada, si el document de pagament no és admés per l’entitat bancària, es podrà sol·licitar en el SERVIT un nou document de pagament, a través de correu electrònic o personalment (esta última opció una vegada finalitzat el període de confinament). 

A més, la regidora d’Hisenda, Carmen Pérez, ha informat que, “en  els pròxims dies, des de l’equip de govern i les regidories delegades, s’estudiaran més mesures que tinguen com a objectiu primordial reactivar i dinamitzar el comerç i indústria locals, sempre dins de les competències i limitacions municipals. Així mateix, una vegada finalitzat l’estat d’alarma, s’estudiaran també noves propostes de manera transversal amb altres regidories implicades, com les de Comerç, Turisme, Acció Social, Serveis Municipals, i altres que es puguen veure implicades”.

Print Friendly, PDF & Email