Tractaments contra el mosquit tigre

Cullera reforça els tractaments contra el mosquit tigre després de la pujada de temperatures

L’Ajuntament intensifica esta setmana les actuacions en zones de risc de focus larvaris

L’Ajuntament de Cullera ha reforçat la campanya de control i prevenció del mosquit tigre motivada per la pujada de les temperatures. Les actuacions s’intensifiquen durant esta setmana en zones urbanes i de la perifèria, amb especial atenció en llocs propensos als focus larvaris com ara claveguerams o embornals.

La lluita contra el mosquit és un problema específic de zones humides com és el cas de Cullera. A més, les altes temperatures d’estes últimes setmanes són l’escenari perfecte per a la proliferació del mosquit tigre. És per això que, davant d’esta doble situació, el consistori ha decidit intensificar els tractaments i les accions contra la plaga.

«Estem procedint a una revisió intensa en tot el municipi, i en especial en les zones més problemàtiques i on detectem que la seua presència és més notòria com poden ser els embornals i els llocs humits», ha explicat el regidor de Medi Ambient, Bernat Escolá.

Les accions pretenen contribuir a minimitzar l’impacte i l’aparició de mosquits en els espais públics. Per això, per tal d’incrementar-ne l’efectivitat la campanya es realitza en coordinació amb la resta de municipis de la Ribera.

Tal com s’assenyala des del departament de Medi Ambient del consistori, no es tracta d’una campanya d’erradicació del mosquit tigre, sinó de control de les colònies per tal de reduir la seua presència i evitar possibles molèsties i problemes sanitaris.

El tractament que s’utilitza és un biocida composat a base de Bacillus thurigiensis, un bacteri d’ús ambiental capaç d’eliminar les larves de mosquit i que, a més, no té efectes negatius en l’entorn, en persones ni en altres éssers invertebrats.

Consells

Conscients de la problemàtica local que ocasiona el mosquit tigre, els tècnics mediambientals del consistori recorden que cal evitar acumular aigua estancada en poals, bidons o plats de plantes; protegir pous i aljubs amb malles antimosquits per a evitar que ponguen ous i supervisar zones amb reg a degoteig que puguen deixar xicotets tolls d’aigua en el sòl.

Entre d’altres, també aconsellen mantenir els nivells de clor en les piscines durant tot l’any; renovar constantment l’aigua dels abeuradors dels animals i netejar adequadament les canaletes.

Print Friendly, PDF & Email