Premi literari “Concurs Cartes d’amor de Cullera”

Llancem el primer concurs literari d’aquesta modalitat a la Ribera Baixa

Podran participar joves i majors amb treballs en valencià o en castellà

El concurs es realitza de cara al 9 d’octubre, dia dels enamorats valencians

El diari l’Expressió, junt amb l’editorial el Petit Editor, promou i llança el primer concurs de Cartes d’amor de Cullera.
La idea, que porta fraguant-se un temps, es trau amb l’objectiu de commemorar el dia de Sant Donís, o el que és el mateix, el dia dels enamorats valencians.
Pot referir-se a una persona, una cosa, un animal, un congut, desconeguda… qualsevol escrit amb l’estima com a motiu vital.

I no, no té res a veure amb l’ajuntament.


Ací teniu les bases:

Bases concurs de cartes d’amor

Primera.
El Ir CONCURS DE CARTES D’AMOR L’EXPRESSIÓ té com a objecte potenciar la creació literària entre la població de la Ribera del Xúquer.
Podrà participar-hi qualsevol persona a partir de 16 anys.
SEGONA.-
El tema serà tot allò que fa referència a l’amor. L’extensió màxima de la carta serà d’un full DIN-A4 per una cara, escrit a ordinador, amb lletra Arial, tamany 12.
Les cartes podran estar escrites en valencià o en castellà. S’admetran en qualsevol d’ambdues llengües, establint-se sols una única categoria de premis.
Les cartes hauran de ser originals, inèdites i que no hagen sigut premiades amb anterioritat.
TERCERA.-.
Les cartes no hauran d’anar signades.
Cada participant podrà enviar el seu treball al correu redaccio@lexpressio.com En l’assumpte ha de figurar: Concurs “Cartes d’amor L’Expressió 2020”.
S’hauran d’adjuntar 2 arxius en WORD.
A l’arxiu word amb títol “Dades del participant” cal posar Nom i cognom de l’autor, edat, número de DNI, domicili, número de telèfon mòbil amb whatsapp, adreça postal, adreça de correu electrònic, pseudònim i títol de l’obra.
A l’arxiu word amb el títol “Carta” caldrà posar el títol de la carta, pseudònim i el text participant.
QUARTA.-
La data d’admissió dels treballs finalitzarà el divendres 2 d’octubre de 2020 a les 14 hores.
CINQUENA.-
El lliurament dels premis serà el divendres 9 d’octubre a les 20 hores en el lloc que s’indicarà.
Hi haurà un màxim de 3 premis als millors 3 treballs presentats, i de 3 accèssits, a treballs finalistes.
Els premis consistiran en:
Primer premi L’Expressió: 100€ i publicació.
Segon premi El Petit Editor: 50€ i publicació.
Tercer premi L’Expressió: 30€ i publicació.
SISENA.-
Els guanyadors i accèssits atorgaran a l’Expressió i El Petrit Editor la propietat dels treballs, qui farà del mateix ús, reservant-se el dret d’edició i reproducció.
SETENA.-
La decisió del jurat serà inapel·lable.
El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis que estime.
VUITENA.-
Els treballs presentats i no premiats seran eliminats de la base de dades de l’Expressió el dia següent al fallo del jurat.
NOVENA.-
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les presents Bases, si bé L’Expressió es reserva la facultat de interpretar-les, en cas de dubte raonable, sobre qualsevol dels aspectes d’esta convocatòria.

Print Friendly, PDF & Email