La columna d’Enric Casado. Reciclatge

UNES DADES

Unes dades segons la Memòria de gestió de la Conselleria de Sanitat de 2018:
El departament de Salut de la Ribera té una població amb SIP de 258.394 persones, i l’hospital de la Ribera 301 llits, és a dir, un llit per cada 858 habitants.
El departament de Salut de Vinarós té una població amb SIP de 90.675 persones, i l’hospital de Vinarós 152 llits, és a dir, un llit per cada 597 hab. en números redons.
El departament de Salut de Requena té una població amb SIP de 51.746 persones, i l’hospital de Requena 88 llits, és a dir, un llit per cada 588 hab.
A nivell de País Valencià, 5.033.898 usuaris per a 10.218 llits en 34 hospitals, es a dir un llit per cada 493 hab.
És a dir, el Departament de La Ribera un llit per cada 858 hab., el de Vinarós, un llit per a 597 hab., i el de Requena un llit per cada 588, i en el País Valencià un llit per a 494 hab.
La Ribera Baixa, segons el padró de 2019 té 79.869 habitants. Si els descompten del departament de salut de la Ribera, esta quedaria sobre 178.000 usuaris, és a dir, un llit per cada 593 hab., similar a Vinarós, Requena o la mitjana del País Valencià.
És a dir, o afegeixen uns 140 llits a l’hospital de la Ribera, o fan un Hospital en la Ribera Baixa d’uns 140 llits, i en pau.
Després parlaran de particularitats i singularitats del departament de la Salut de la Ribera.

Print Friendly, PDF & Email