La columna d’Emili Piera

CINQUANTA, acadèmics, experts i gent de trellat han presentat en el registre de Presidència una carta oberta –de la qual se’n feia ressò la premsa del cap i casal–, demanant la paralització de les obres al nord del port de Valencia.
La carta és una reflexió sobre els costos “no computats” d’un projecte amb els informes ambientals caducs i caducats: sabem que obres anteriors acabaren amb la platja de Nazaret, que desaparegué engolida per la mar. Que les del Saler i Pinedo estan molt amenaçades i consumides. Que la pròpia Albufera podria figurar en la llista de baixes.
Les maneres de la força pública amb els veïns de La Punta recordaven, i encara recorden, car allí continuen les parcel·les d’una ZAL que ni s’arribà a fer i d’on els legítims propietaris foren trets a colps de les seues cases i hortes, amb una actuació policial que recordà les maneres de Tel Aviv amb els territoris palestins ocupats. No és que jo espere massa de la estructura societària i menys encara de l’estructura mental -emissions zero– de la Junta del Port, però mai no és inoportú recordar que tot interès lesionat o perjudicat ha de rebre compensació adequada. Que hi ha alternatives (Sagunt) al port autònom, amb una autonomia que exploten els seus beneficiaries finançats amb els recursos de tota la població).

Print Friendly, PDF & Email