Ànec convoca el premi per al disseny i difusió de la imatge del seu Vè Festival de cinema sobre la discapacitat

El Festival de Cinema sobre la discapacitat Ànec té tres objectius bàsics:
Primer, un objectiu inclusiu de visualització i conscienciació a través de l’exposició de la realitat de les persones amb diversitat funcional i de les diferents teràpies desenvolupades al respecte.
Segon, la difusió i promoció de pel·lícules i curtmetratges de categoria artística que contribueixen a reflectir dita realitat.
Tercer, convidar la ciutadania a participar en el repte de la consecució d’una societat mes justa e inclusiva.
Subratllant aquesta aposta, en la present edició tenim l’objectiu de reivindicar el talent dels creadors de la nostra província i, és per això que obrim a concurs la convocatòria de la imatge de la V edició del Festival de Cinema sobre la Discapacitat ANEC als il·lustradors, dissenyadors i creadors de Espanya.

1.- Objecte de la convocatòria
Dissenyar la imatge i els elements de difusió del V Festival de Cinema sobre la Discapacitat ANEC, destinada a ser la imatge representativa del festival, en tots aquells formats que es requereixca per promoure el festival, durant i després de
la celebració d’aquest.
2.- Participants
2.1. La convocatòria està dirigida a artistes i creadors nascuts o residents a Espanya, que vulguen realitzar la imatge de la cinquena edició del Festival de Cinema sobre la Discapacitat ANEC
2.2. Només es podrà realitzar una proposta, ja siga de forma individual o col·lectiva.
3.- Proposta
3.1. La proposta ha de ser original i inèdita, i no pot haver estat presentada a cap altra convocatòria. Els participants certifiquen que la proposta és fruit de la seva creativitat personal i que no infringeixen els drets d’autor d’altres persones, fent-se l’autor/s responsable de les accions i responsabilitats que es puguin derivar
de l’ incompliment d’aquestes normes.
3.2. S’exclouran totes aquelles propostes que tinguen connotacions
sexistes, xenòfobes, racistes o ofensives contra persones o col·lectius.
3.3. Els participants hauran de presentar:
a. La seva proposta d’imatge per al Festival
b. Breu descripció del concepte de la proposta presentada.
3.4. De totes les propostes presentades, se’n seleccionarà la guanyadora que realitzarà la proposta d’imatge amb:
a) Cartell.
b) Dos banners.
3.5. L’autor seleccionat, haurà de realitzar la seva proposta en base a les següents característiques:
a) El format del cartell ha de ser DIN A3 (29 x 42 cm).
b) Ha d’incloure la informació següent (nom, data i lloc del Festival):

  • V Festival de Cinema sobre la Discapcitat ANEC
  • Data: Del 23 al 25 de Setembre de 2022
  • Auditori Municipal (AMIC) de Cullera

c) La tècnica serà lliure, però haurà d’estar inspirada en la discapacitat, en qualsevol de les seus formes i/o vessants, tenint en compte que la imatge haurà de reproduir-se posteriorment en diferents suports i materials amb una fórmula econòmica.
d) A la part inferior s’haurà de reservar una franja horitzontal de 5cm per tal de poder incloure els logotips pertinents d’institucions i patrocinadors.
e) A banda de l’originalitat i el compliment de les bases del concurs,
el jurat valorarà especialment que la imatge reflecteixi algun o la
totalitat d’aquests valors: l’atreviment de crear així com la innovació.
4.- Presentació dels treballs
4.1. Les propostes es presentaran via correu electrònic a
festivalanec@gmail.com amb l’assumpte “Concurs d’Imatge V Festival ANEC Nom del participant/col·lectiu”
4.2. A la primera fase del concurs, els/les participants hauran
d’enviar un correu electrònic on caldrà incloure:
a) La proposta d’imatge (per arxius pesats, millor enviar un arxiu a través de la plataforma Wetransfer o similar).
b) Breu descripció del concepte de la proposta presentada.
c) Arxiu que inclogui:
·Pseudònim
·Telèfon
·Correu electrònic
·Breu explicació del concepte de la proposta gràfica
5.- Terminis de presentació
5.1. Obertura de la convocatòria: 20 d’abril de 2022
5.2. Termini per a presentar la proposta: 15 de Juny de 2022
5.4. Anunci públic del guanyador: 15 de juliol de 2022
6.- Procés de selecció i premi
6.1. La persona encarregada de rebre el material elaborarà un llistat de totes les propostes assignant-los un número, per a garantir en tot moment l’anonimat dels participants davant el Jurat.
6.2. Les propostes seran valorades per un jurat format per membres de l’equip del Festival de Cinema sobre la Discapacitat ANEC .
6.3. Després de la valoració, es decidirà el guanyador.
6.4. El dia 14 de juny de 2022 es contactarà personalment amb l’artista seleccionat/da per comunicar-li el resultat.
6.5. A partir del 1 de juliol de 2022, es contactarà personalment amb l’artista seleccionat/da per al lliurament definitiu dels primers materials dissenyats i per a la presa de contacte de cara a la preparació de tots els materials del festival.
6.6. El 15 de juliol de 2022 es farà pública la proposta guanyadora als mitjans, a les xarxes i a la web del Festival www.aneccullera.org
6.7. La proposta guanyadora rebrà una compensació econòmica de 250 euros per al disseny de les següents aplicacions:
· Cartell
· Cartell virtual per activitats paral·leles del Festival
· Pantalla inicial de projecció prèvia a les pel·lícules
6.8. El Festival ANEC podrà fer difusió de l’obra i treball dels artistes participants.
7.- Propietat intel·lectual i Drets de reproducció
7.1. La propietat intel·lectual de la proposta guanyadora correspondrà a la seva autora o autor.
7.2. No obstant això, la resolució del concurs amb la consegüent selecció com a guanyador/a del cartell comportarà la cessió en exclusiva dels drets d’explotació del treball a Festival de Cinema sobre la Discapacitat ANEC de tots els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per a qualsevol modalitat, mitjà o format, inclosos els audiovisuals, informàtics, multimèdia i telemàtics.
7.3. Festival de Cinema sobre la Discapacitat ANEC podrà exercir els seus drets lliurement, sense limitacions de tipus temporal o territorial, ni de cap altra, sense que en cap cas siga necessària l’autorització de l’autor/a, el/la qual no tindrà dret a cap tipus de remuneració, percepció, participació, compensació ni indemnització per raó d’aquell exercici ni de la cessió de drets, més enllà de la contraprestació econòmica atorgada en el present concurs.
8.- Acceptació de les bases
8.1. La participació en aquesta convocatòria suposa el coneixement i plena acceptació de les presents bases per part del participants.
8.2. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas necessari publicant les modificacions a la pagina web del Festival www.aneccullera.org i/o personalment als correus de contacte dels participants.
8.3. En cas de consulta o dubtes respecte a les bases, us podeu dirigir al correu electrònic festivalanec@gmail.com.

Print Friendly, PDF & Email