LA GENERALITAT VALENCIANA APROVA ATORGAR AJUDES DE 1500€ O 750€ ALS AUTÒNOMS

El Consell aprova la concessió d’ajudes urgents a persones treballadores autònomes afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Economia, a través de Laboratori, oferirà ajudes d’entre 750 i 1.500 euros a les persones autònomes afectades per la crisi sanitària

El Ple de el Consell ha aprovat el decret pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim de autònoms que desenvolupin la seva activitat a la Comunitat Valenciana i s’han vist afectades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

L’impacte que està tenint aquesta situació d’excepcionalitat obliga que les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.

La ràpida paràlisi de l’activitat que està afectant amplis sectors de la nostra economia fa necessària l’adopció de mesures que atenuïn els efectes de la brusca disminució d’ingressos d’aquells subjectes econòmics més vulnerables.

Un dels col·lectius que més pot patir aquesta crisi i que constitueixen la major part de el teixit empresarial valencià, són els treballadors i treballadores autònomes que s’han vist obligades a suspendre la seva activitat.

Ajudes de 1.500 euros

D’aquesta manera, la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, a través d’aquest decret, oferirà subvencions directes a les persones treballadores en règim d’autònom que desenvolupin la seva activitat professional a la Comunitat Valenciana en algun dels sectors afectats per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Els ajuts seran tramitades per Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació i ascendiran a 1.500 euros en el cas de negocis que hagin hagut de tancar i de 750 euros per als que no havent estat obligats a tancar, hagin patit disminució ingressos en les condicions que estableix el Reial Decret.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 hores de l’dia 8 d’abril de 2020 i finalitzarà a les 9.00 hores del dia 4 de maig de 2020. La sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través de la pàgina de Laboratori.

Per a la tramitació s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat admès per la seu electrònica de la Generalitat (https: // sede.gva.es).

De no disposar de signatura electrònica avançada, cal acudir a la representació a través de persona que si disposi, acreditant la representació

En total, la Conselleria d’Economia Sostenible, a través d’Labora preveu destinar 57,5 ​​milions d’euros a aquestes subvencions amb què es busca atenuar els efectes de la brusca disminució d’ingressos en els sectors econòmics més vulnerables.

Print Friendly, PDF & Email