Els amos dels animals obligats a netejar les seues deposicions

Els amos dels animals estaran obligats a netejar amb aigua i sabó els orins dels gossos

Els animals es pregunten si així els seus amos seran tan educats com ells

Tenen més coneixement els propis animals que molts dels amos

Impulsada l’ordenança de convivència ciutadana amb animals de companyia que vetla pels drets de les mascotes i obliga als amos a un major comportament cívic

Els amos dels animals de companyia de Cullera estan obligats a netejar les seues miccions amb aigua i sabó o vinagre. Així ho estipula la nova ordenança de Convivència Ciutadana amb Animals de Companyia que l’equip de govern porta hui a ple.

Es tracta d’una reivindicació veïnal ja plantejada durant l’anterior legislatura i que ara veu la llum. «És una mesura que fa temps ens demandava la ciutadania i finalment hem pogut donar-li forma en esta legislatura a través d’esta ordenança en la qual a més de garantir els drets dels animals i la seua protecció s’obliga als propietaris a un major comportament cívic», assenyala la regidora de Benestar Animal, Marta Tur.

D’esta forma, quan les mascotes, principalment cans, isquen de passeig per Cullera els propietaris hauran de portar un recipient amb aigua i sabó o, en defecte d’això, aigua i vinagre, per a netejar els orines.

«Actualment és un problema que, encara que ha anat a menys en els últims anys per la cada vegada major conscienciació dels amos, continua estant a l’ordre del dia. Amb esta mesura el que pretenem és minimitzar l’impacte de les miccions dels gossos i garantir una major salubritat en la via pública, reduint les olors i la brutícia que generen», apunta Tur.

El que intenta l’ordenança és «millorar la convivència» entre la ciutadania i els animals de companyia, «minimitzant conflictes i garantint el dret dels animals al seu benestar», afig la responsable de Benestar Animal.

En eixe sentit, la normativa local pretén complementar i desenvolupar els aspectes específics de la convivència amb animals de companyia per a garantir la seua tinença responsable, assegurar el benestar animal i afavorir una adequada convivència ciutadana, ressenya Marta Tur.

Així mateix, la nova ordenança obliga a la neteja immediata dels excrements sòlids produïts pels animals i la seua recollida en bossa de plàstic i el depòsit, previ tancament, en les papereres o contenidors de residus sòlids urbans.

Un altre dels aspectes que assenyala l’ordenança és que per a orinar en les zones urbanitzades, els animals hauran de ser conduïts al costat de les reixes del clavegueram, als arbres o als espais expressament destinats com per exemple els pipicans. I remarca sobre este tema que no estarà permés que orinen en edificacions, vehicles, fanals o mobiliari urbà.

Campanya de sensibilització

Per a conscienciar a la ciutadania sobre estes noves obligacions, la regidoria de Benestar Animal desenvoluparà una campanya de sensibilització mitjançant la qual a tots aquells propietaris que inscriguen a les seues mascotes en el registre obligatori que impulsarà el consistori amb la nova ordenança, se’ls regalarà un kit de neteja.

Este pack consistix en una bossa que conté un recipient en forma d’os amb bosses per a la recollida d’excrements i una botelleta per a portar l’aigua amb sabó o vinagre.

La inscripció en el registre d’animals de l’ajuntament podrà realitzar-se presencialment —quan les condicions sanitàries actuals ho permeten— o a través de la seu electrònica, transcorregut un mes després de l’aprovació de l’ordenança i la seua publicació en el BOE. En tot cas, la regidoria de Benestar Animal informarà la ciutadania sobre quan pot procedir-se a inscriure a les mascotes.

Print Friendly, PDF & Email