EL PERELLÓ REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS SEUS TREBALLADORS

Després d’estudiar-se cada cas, l’alcalde del Perelló, mitjançant resolució d’alcaldia, ha regulat esta situació establint la prestació de serveis mínims.

La publicació del RDL 10/2020 de 29 de març ha comportat que les empreses hagen ajustat les relacions laborals amb els seus treballadors, amb un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials.

Per a l’alcalde del Perelló, Juan Botella, “davant esta situació, hem d’actuar amb fermesa i amb molta responsabilitat per a complir la llei, garantir el funcionament de l’Ajuntament i optimitzar recursos, de tal manera que, estes hores que ara no són necessàries, puguen ser retornades a l’Administració. Són moments molt delicats i hem de donar tot el que la nostra ciutadania espera de nosaltres, optimitzant la gestió dels nostres recursos”.

Després d’estudiar-se cada cas, l’alcalde del Perelló, mitjançant resolució d’alcaldia, ha regulat esta situació establint la prestació de serveis mínims, que es consideren essencials, a quatre funcionaris: tres dels quals es troben ja treballant de manera telemàtica i, el quart, que ho fa de manera presencial, atenent les trucades telefòniques i correus electrònics.

Pel que fa a un segon grup, format per altres quatre treballadors, els quals es considera que presten serveis parcialment essencials, disfrutaran en part del permís retribuït no recuperable, regulat en el Reial decret llei, havent de prestar la part de serveis que sí que són essencials, els quals venen concretats en la Resolució d’alcaldia, igual que el seu horari setmanal.

El tercer grup de treballadors de l’Ajuntament, format també per quatre persones, exerceix labors considerades no essencials pel Reial decret llei.

La prestació dels serveis pels empleats del segon i tercer grup, es realitzarà de manera que disfrutaran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020. Els treballadors i treballadores conservaran, per tant, el dret a la retribució que els haguera correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, i recuperaran estes hores de treball en la proporció corresponent o bé íntegrament, segons el cas.

En altres resolucions d’alcaldia es contempla també la suspensió de contractes amb diverses empreses els serveis de les quals són considerats no essencials, en trobar-se algunes instal·lacions completament tancades; i s’han suspés parcialment uns altres, garantint els serveis mínims essencials.  

Així mateix, l’alcalde del Perelló, davant una situació tan atípica, ha agraït la resposta extraordinària d’empleats, polítics i ciutadania, “amb l’esperança que passe prompte esta situació i puguem tornar a la normalitat”.

Print Friendly, PDF & Email