La restauració de la Torre Octogonal serà possible amb una inversió de 247.000 euros

El Consell ha aprovat esta intervenció que ajudarà a evitar possibles despreniments i enfortir un patrimoni declarat Bé d’Interés Cultural

El Ple del Consell ha aprovat destinar 247.000 euros per a la restauració de la Torre Octogonal del segon albacar del Castell de Cullera. Una torre que s’ha vist afectada en els últims anys a causa de les filtracions d’aigua i de les fortes pluges.

La Torre Octogonal va sofrir en desembre de 2019 un fort despreniment, el qual pertanyia a la part restaurada l’any 2011 i no a l’estructura patrimonial original.

Convocada una reunió d’urgència amb els tècnics de patrimoni i urbanisme municipals per tal de valorar l’estat en què es trobava i fer un diagnòstic de la situació, l’informe tècnic va ser traslladat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport perquè l’avaluara i estudiara quines actuacions prendre per donar una solució.

Ara, una vegada analitzat l’ocorregut, la Conselleria ha observat una solsida parcial com a conseqüència d’inclemències meteorològiques.

L’actuació pretén evitar possibles despreniments de la mateixa Torre que pose en perill els habitatges pròxims. A més, tal com ha explicat Mayor «la intervenció també ens ajuda a enfortir i conservar un monument de finals del segle XII i que està declarat Bé d’Interés Cultural».

Print Friendly, PDF & Email